ثبت درخواست

لطفا در فرم زیر مشخصات خود را وارد کرده و

پس از نوشتن شرح درخواست ، دکمه ارسال را بزنید .

لطفا کد رهگیری داده شده را برای پیگیری های بعدی نزد خود نگه دارید.

با تشکر شهرداری شهر دلبران

ثبت درخواست

  • Hidden
  • Max. file size: 20 MB.