آموزش های شهروندی

تفکیک زباله چیست؟

تفکیک زباله به فرآیندی گفته می‌شود که به وسیله ی آن زباله‌ها را از یکدیگر جدا می‌کنند تا فرایندهای بعدی به راحتی برای زباله اتفاق بیفتد. در واقع بر اساس ویژگی‌های زباله‌ها و دسته‌بندی‌هایی که وجود دارد ممکن است زباله را دفع کنند و یا بازیافت کنند که برای هر کدام روش‌های مختلفی وجود دارد و در نتیجه باز هم تفکیک بیشتری انجام می‌گیرد. به عنوان مثال در مرحله اولیه زباله‌های تر و خشک تفکیک می‌شوند. در ادامه ممکن است هر کدام از این زباله بخش‌های به کوچک‌تری تفکیک شوند.

پایگاه اطلاع رسانی شهرداری دلبران

دکمه بازگشت به بالا