اخبار

بازدید میدانی ، بررسی تک تک مشکلات کوچه و خیابان های مشخص شده

بازدید میدانی ، بررسی تک تک مشکلات کوچه و خیابان های مشخص شده

دیروز ؛ بازدید میدانی ، بررسی تک تک مشکلات کوچه و خیابان های مشخص شده و شنیدن دغدغه های مردم…
ادامه فعالیت های عمرانی شهرداری؛ جدول زنی در انتهای کوچه هنر

ادامه فعالیت های عمرانی شهرداری؛ جدول زنی در انتهای کوچه هنر

ادامه فعالیت های عمرانی شهرداری؛ جدول زنی در انتهای کوچه هنر شهر دلبران پایگاه اطلاع رسانی شهرداری شهر دلبران
ادامه فعالیت های عمرانی شهرداری؛ جدول زنی در خیابان علم جو

ادامه فعالیت های عمرانی شهرداری؛ جدول زنی در خیابان علم جو

ادامه فعالیت های عمرانی شهرداری؛ جدول زنی در خیابان علم جو شهر دلبران پایگاه اطلاع رسانی شهرداری شهر دلبران
ادامه فعالیت های عمرانی شهرداری جدول زنی در خیابان سعدی

ادامه فعالیت های عمرانی شهرداری جدول زنی در خیابان سعدی

ادامه فعالیت های عمرانی شهرداری جدول زنی در خیابان سعدی پایگاه اطلاع رسانی شهرداری دلبران
ادامه فعالیت های عمرانی شهرداری

ادامه فعالیت های عمرانی شهرداری

جدول زنی در جنب مرکز بهداشتی درمانی سابق در ادامه فعالیت های عمرانی شهرداری شهر دلبران پایگاه اطلاع رسانی شهرداری…
جلسه شهردار جدید و اعضای شورای اسلامی دلبران با پرسنل شهرداری

جلسه شهردار جدید و اعضای شورای اسلامی دلبران با پرسنل شهرداری

جلسه شهردار جدید و اعضای شورای اسلامی دلبران با پرسنل شهرداری پایگاه اطلاع رسانی شهرداری دلبران
دکمه بازگشت به بالا