معرفی کارکنان شهرداری – شهر دلبران

صمد مهدوی فر شهردار دلبران

صمد مهدوی فر

سمت : شهردار دلبران


سمت : حراست

شهرداری دلبران

صفا زارعی

سمت : مسئول واحد عمران

مهدی کرمی

سمت : کارشناس شهرسازی

دکمه بازگشت به بالا